Θεσσαλονίκη

ΙΑΝΟΣ  2310276447 Αριστοτέλους

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 2310226190 Νίκης 3, Λιμάνι

ΠΑΝΙΔΗΣ Κολοκοτρώνη 20,ΕΥΟΣΜΟΣ (όπισθεν Αστυνομικού τμήματος)

ΠΟΥΛΟΥΚΤΣΗ 2310 237463

ΨΑΡΡΑΣ 2310 265042 Φιλικής Εταιρίας 39

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ  2310428846  Γ. Βαφοπούλου 20

Books & Toys  2310 747090 25ης Μαρτίου 93 ΕΥΟΣΜΟΣ